Read More
เมนู Snack Box

Delicake ทาร์ตไข่บลูเบอร์รี่ 💜

ลอยกระทงมันเหงา ลอยกับเรามั้ยล่ะ ว่างมากกกก โสดดั๊วะ 👫💗
ลอยกระทงปีนี้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับ #Delicakeทาร์ตไข่บลูเบอร์รี่ 💜

Read more

Read More
เมนู Snack Box

ประชันความอร่อย ” ทาร์ตผักโขมอบชีส vs ทาร์ตเห็ดพริกไทยดำ “

ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและชั้นนนนน~ถ้าเลือกไม่ได้ ก็เลือกทั้งสองไปเลย !

Read more

Read More
เมนู Snack Box

Delicake ทาร์ตผลไม้รวม

รูปลักษณ์ต้องตา…ราคาต้องใจ จริงๆ นาทีนี้ กับ Delicake ทาร์ตผลไม้รวม

Read more