Read More
ไม่มีหมวดหมู่

6 ประเภทของหน้ากากอนามัย รู้ก่อนใช้อุ่นใจกว่าเยอะ!

ในยุคที่ฝุ่น  ไวรัส  และเชื้อโรคอยู่รอบตัวเรา  ปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  หน้ากากอนามัย จึงกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ที่ต้องมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ใครจะไปรู้ว่า  วัตถุประสงค์การบ่งใช้ของหน้ากากแต่ละชนิด  และคุณสมบัตินั้น  ต่างกันอย่างไร ?  และเราสามารถเลือกใช้แบบไหนให้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด ...

Read more