Read More
เมนู Snack Box

Delicake ครัวซองค์ช็อกโกอัลมอนด์

ร่างกายต้องการเอนเนอจี้ ! ขอ #Delicakeครัวซองค์ช็อกโกอัลมอนด์ 🥐 มาเยียวยาจิตใจที

Read more

Read More
เมนู Snack Box

ยอมหมด! กับ ครัวซองค์ปูอัดไข่กุ้ง

ขอจองได้มั้ย จองได้มั้ย ถ้าเธอไม่มีใคร ขอจับจอง #Delicakeครัวซองค์ปูอัดไข่กุ้ง ก่อนใคร เดี๋ยวของหมด 😱⁉

Read more

Read More
เมนู Snack Box

Delicake ครัวซองค์ไส้กรอกชีส

เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไป ! ก็เพราะ #หนูรู้หนูอร่อย กับ Delicake ครัวซองค์ไส้กรอกชีส

Read more

Read More
เมนู Snack Box

Delicake ครัวซองค์ผักโขมอบชีส

ละแมะ…ละไม่ว่างจริงๆ
อะหรือ…อะหรือ…อะหรือว่ามีคนอื่นนน 🎶
—————————————–
ถ้ามีเยอะ จนจำไม่ได้ว่ามีกี่คน‼ ต้องกินนี่เลย #Delicakeครัวซองค์ผักโขมอบชีส✨ 🥦🌱

Read more