Read More
เมนู Snack Box

Delicake ชีสพายโอริโอ้

ครีมชีสเลิฟเวอร์เป็นต้องหลง #Delicakeชีสพายโอริโอ้🖤🤍

Read more

ซอฟต์เค้กมอคค่าคุกกี้แอนด์ครีม
Read More
เมนู Snack Box

ใจสั่นกับ ใหม่ ! Delicake ซอฟต์เค้กมอคค่าคุกกี้แอนด์ครีม

ที่ใจสั่นทุกวันมันเพราะกาแฟ หรือเพราะแกฟระ 💓☕
เค้าว่าน่าจะเป็นเพราะแกแล้วแหละไอ้ต้าว #Delicakeซอฟต์เค้กมอคค่าคุกกี้แอนด์ครีม 💕

Read more