Read More
ไม่มีหมวดหมู่

“Delicake Snack Bag” ใคร ๆ ก็ชอบ

ไม่ต้องกังวลว่าผู้ร่วมงานจะถือไม่สะดวก หรือต้องเตรียมถุงให้ยุ่งยาก ⁉

Read more

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

จัดเบรคแบบ New Normal กับ Delicake Snack Bag✨

เมื่อเรานั้นกลับมาทำงานแบบ New Normal อีกครั้ง ❣

Read more

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

ถุงกระดาษ Eco ไม่ซ้ำ! กับ Delicake Snack Bag

แค่อยากจะบอกว่า Delicake มีถุงกระดาษด้วยเด้อ! 😱

Read more