Read More
เมนู Snack Box

” Delicake ชิฟฟ่อนลูกเกด ” อร่อยซะขนาดเนี้ย ไม่อยากกินได้เหรอ

รสชาติแบบนี้ คงดูเจ้าเล่ห์ไป 😎😎
ก็ #Delicakeชิฟฟ่อนลูกเกด อร่อยซะขนาดเนี้ย ไม่อยากกินได้เหรอ

Read more