Read More
เมนู Snack Box

Delicake ชิฟฟ่อนวานิลลาฝอยทอง

ของเด็ดเมืองเพชร 🌴 ส่งตรงใน #Delicakeชิฟฟ่อนวานิลลาฝอยทอง แล้วจ้าาาา

Read more

Read More
เมนู Snack Box

delicake ชิฟฟ่อนกาแฟอัลมอนด์

เค้กที่ขึ้นชื่อเรื่องความนู๊มมมมม ก็ต้อง ” ชิฟฟ่อนเค้ก 🤎 ” อยู่ล้าววว

Read more

Read More
เมนู Snack Box

Delicake ชิฟฟ่อนส้ม

ตัวจี๊ดสุดในชิฟฟ่อน 🧡🧡

Read more