Read More
เมนู Snack Box

Delicake ชิฟฟ่อนส้ม

ตัวจี๊ดสุดในชิฟฟ่อน 🧡🧡

Read more

Read More
เมนู Snack Box

” Delicake ชิฟฟ่อนลูกเกด ” อร่อยซะขนาดเนี้ย ไม่อยากกินได้เหรอ

รสชาติแบบนี้ คงดูเจ้าเล่ห์ไป 😎😎
ก็ #Delicakeชิฟฟ่อนลูกเกด อร่อยซะขนาดเนี้ย ไม่อยากกินได้เหรอ

Read more

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

สุดยอด 5 เมนูฝอยทอง ที่ต้องโดน !

น้อนฝอยทองเหลืองทองอร่ามนั้น.. ช่างน่ากินเสียนี่กระไร 🤔

Read more