Read More
เมนู Snack Box

อร่อยกับ Delicake มาม่อนฝอยทอง แบบไม่ต้องรอได้แล้ววันนี้ !

ถ้าชอบก็มาจีบ🤏 ถ้ารีบก็ให้แม่มาขอ💏 แต่ถ้าอยากอร่อยแบบไม่ต้องรอก็ต้อง #Delicakeมาม่อนฝอยทอง ✨

Read more

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

สุดยอด 5 เมนูฝอยทอง ที่ต้องโดน !

น้อนฝอยทองเหลืองทองอร่ามนั้น.. ช่างน่ากินเสียนี่กระไร 🤔

Read more