Read More
เมนู Snack Box

delicake ครัวซองค์ทูน่าไข่กุ้ง

' ปลาทูน่า ' หนึ่งใน King of Fish ที่อุดมคุณค่าทางอาหารสูงงง แล้วยิ่งอร่อยขึ้นไปอีก เมื่ออยู่ใน #delicakeครัวซองค์ทูน่าไข่กุ้ง สาวกทูน่าเลิฟเวอร์ต้องถูกอกถูกใจกันแน่นอน ! บัตเตอร์ครัวซองต์ อบกรอบ ๆ พร้อมไส้ทูน่าใส่ให้แบบทะลัก ท็อปปิ้งหน้าครัวซองต์ด้วยไข่กุ้งสีจ้มมมเกรดพรีเมียม ...

Read more